Lisa Milroy

Zero Plus Four

Zero Plus Four, 2005
oil on canvas
135.0 x 140.0